HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: restaureren en verbouwen rijksmonument

Verleende vergunning: restaureren en verbouwen rijksmonument

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8471BA, 8471JD
Publicatiedatum: 17-03-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Wolvega

06-3      Heerenveenseweg 1 en 3, 8471 BA, Van Harenstraat 2, 2A, 2B, 2C en 2D, 8471 JD, restaureren en verbouwen van het rijksmonument (via reguliere procedure artikel 3.10 lid Wabo en direct na bekendmaking in werking tredend artikel 6.2 Wabo)