HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: tijdelijke bewoning woonwagen

Verleende vergunning: tijdelijke bewoning woonwagen

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8397GH
Publicatiedatum: 05-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

De Blesse

24-4     Markeweg 2, 8397GH, tijdelijke bewoning woonwagen