HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: verbreden stal

Verleende vergunning: verbreden stal

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8486GE
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Oldelamer

02-6      Kerkeweg 1, 8486 GE, verbreden stal