HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verleende vergunning: verklaring van geen bezwaar

Verleende vergunning: verklaring van geen bezwaar

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8478
Publicatiedatum: 24-09-2019
Soort bekendmaking: Vergunningen algemeen

Op de aangegeven data is de vergunning verleend.

Sonnega

12-9      Pieter Suyvesantweg 67, 8478 HE, verklaring van geen bezwaar opstijgen gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor)