HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: bouwen flexstal

Verlengen beslistermijn: bouwen flexstal

Dit item is verlopen op 01-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8486GC47
Publicatiedatum: 20-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Oldelamer

12-08    Hoofdweg 47, 8486GC,  bouwen flexstal