HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: bouwen recreatiewoning

Verlengen beslistermijn: bouwen recreatiewoning

Dit item is verlopen op 26-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391KB
Publicatiedatum: 15-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Noordwolde

04-10    Elsweg 15A, 8391 KB, bouwen recreatiewoning