HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: bouwen woning

Verlengen beslistermijn: bouwen woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391LR
Publicatiedatum: 10-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Noordwolde

03-9      Vlechtplantsoen 9, 8391 LR, bouwen woning