HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: herbouwen schuren

Verlengen beslistermijn: herbouwen schuren

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8487GK
Publicatiedatum: 28-04-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Nijelamer

16-4     Schipslootweg 23, 8487 GK, herbouwen schuren