HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: nieuwbouw bedrijfspand

Verlengen beslistermijn: nieuwbouw bedrijfspand

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8472BD
Publicatiedatum: 19-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Wolvega

11-11    Zeeweegbree 6, 8472 BD, nieuwbouw bedrijfspand