HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: oprichten bijgebouw

Verlengen beslistermijn: oprichten bijgebouw

Dit item is verlopen op 05-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8474
Publicatiedatum: 24-09-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Oldeholtpade

16-9      Vinkegavaartweg 5, 8474 EB, oprichten bijgebouw