HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: oprichten kleinschalig kampeerterrein

Verlengen beslistermijn: oprichten kleinschalig kampeerterrein

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8395TK
Publicatiedatum: 12-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Steggerda

01-5      Leemweg 1, 8395 TK, oprichten kleinschalig kampeerterrein