HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: oprichten mestsilo

Verlengen beslistermijn: oprichten mestsilo

Dit item is verlopen op 17-09-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8486GC4
Publicatiedatum: 06-08-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Oldelamer

25-7      Tjongerweg 4, 8486 GC, oprichten mestsilo