HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: plaatsen dakkapel

Verlengen beslistermijn: plaatsen dakkapel

Dit item is verlopen op 26-11-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8472CL
Publicatiedatum: 15-10-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Wolvega

10-10    Dagpauwoog 15 en 17, 8472 CL, plaatsen dakkapel