HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: verbouwen woning

Verlengen beslistermijn: verbouwen woning

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8391KC
Publicatiedatum: 05-05-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Noordwolde

24-4     Mauritsweg 56, 8391 KC, verbouwen woning