HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: vergroten dakkapel op voorgevel

Verlengen beslistermijn: vergroten dakkapel op voorgevel

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8397GV
Publicatiedatum: 02-06-2020
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

De Blesse

20-5     Meidoornstraat 3, 8397 GV, vergroten dakkapel op voorgevel