HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Verlengen beslistermijn: wijzigen indeling en achtergevel pand

Verlengen beslistermijn: wijzigen indeling en achtergevel pand

Dit item is verlopen op 24-12-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8398GM
Publicatiedatum: 19-11-2019
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning

Blesdijke

14-11    Markeweg 105, 8398 GM, wijzigen indeling en achtergevel pand