HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Vertrokken naar onbekende bestemming

Vertrokken naar onbekende bestemming

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 09-06-2020
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie

Uit onderzoek van de afdeling Publiekscentrum is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staat ingeschreven. Namens het college maakt het hoofd van de afdeling Publiekscentrum bekend dat besloten is de bijhouding van de persoonslijst van deze persoon op te schorten. Dit betekent dat zij niet meer op dat adres staat ingeschreven per datum van het voornemen tot uitschrijving.

  • Naam: Timmerman, Sandra Geeske
  • Geboortedatum: 09-10-1960
  • Voornemen uitschrijving: 30-04-2020

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is zes weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Het ondertekende bezwaarschrift moet bevatten de naam en het adres van de indiener, de datum en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt. Ook moet het bezwaarschrift gemotiveerd aangeven waarom zij het niet eens zijn met het besluit.