HOME  |  Organisatie  |  Digitale bekendmakingen  |  Werktijdenregeling SW medewerkers gemeente Weststellingwerf 2019

Werktijdenregeling SW medewerkers gemeente Weststellingwerf 2019

Dit item is verlopen op 15-10-2019.
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Wolvega
Publicatiedatum: 03-09-2019
Soort bekendmaking: Gemeentenieuws en informatie

De gemeente Weststellingwerf heeft de regeling ‘Werktijdenregeling SW medewerkers gemeente Weststellingwerf 2019’ vastgesteld. Het college heeft besloten om de werktijdenregeling voor de medewerkers van de Sociale Werkvoorziening gemeente Weststellingwerf vast te stellen.

Kenmerk collegevoorstel: 12 maart 2019
Datum besluit: 18 maart 2019
Datum inwerkingtreding: 1 maart 2019
Kenmerk: (iZaaksuite) 009844438