HOME  |  Organisatie  |  Een brief schrijven

Een brief schrijven

Heeft u een vraag of verzoek aan de gemeenteraad of wilt u de gemeenteraad ergens over informeren dan kan dit ook middels een brief aan de gemeenteraad. Deze wordt dan op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering geplaatst, waar de raad besluit hoe de brief wordt afgehandeld.

Een brief aan de gemeenteraad kunt u als volgt adresseren:
De gemeenteraad van Weststellingwerf
Postbus 60
8470 AB Wolvega

Een brief aan het college schrijven, kan natuurlijk ook. Die brief richt u aan:
Het college van burgemeester en wethouders
Postbus 60
8470 AB Wolvega

Een e-mail kunt u ook sturen naar de gemeenteraad t.a.v. de griffier: j.kampinga@weststellingwerf.nl

Vermeld aan het begin van de brief of e-mail duidelijk het onderwerp waarover u schrijft en vergeet niet de brief van uw naam en adres te voorzien en te ondertekenen.