HOME  |  Organisatie  |  Europees Parlement verkiezing 23 mei 2019

Europees Parlement verkiezing 23 mei 2019

Op donderdag 23 mei 2019 zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. Een keer in de vijf jaar kiezen we de leden van het Europees Parlement.

Hier lees je alle informatie over de verkiezingen.

Ben je Nederlander en wil je stemmen in het buitenland?

Ben je op 23 mei 2019 in het buitenland, bijvoorbeeld voor werk, studie of vakantie? En sta je nog wel bij ons ingeschreven en wil je je stem laten horen? Stem dan via een volmacht of per brief. We noemen dit ook wel een briefstembewijs.

Wil je stemmen vanaf je tijdelijke buitenlandse adres?

Regel je stembewijs voor 25 april 2019!

Heb je de nationaliteit van een ander Europees land en wil je stemmen?

Woon je in Nederland en heb je de nationaliteit van een ander Europees land? Dan mag je in Nederland stemmen voor het Europees Parlement als je:

  • op 9 april 2019 in Nederland woont en bent ingeschreven;
  • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent.

Andere nationaliteit en stemmen in Nederland?

Wil je in Nederland stemmen? Vul dan het registratieformulier in dat je via de post hebt ontvangen. Met dit formulier geef je aan in Nederland te willen stemmen en niet in je Europese land van herkomst. Je kunt hem ook downloaden onderaan deze pagina.

  • Vul het formulier in
  • Voeg een kopie van je identiteitsbewijs bij
  • Stuur het formulier naar ons op

Je formulier moest uiterlijk 9 april bij ons binnen zijn. Wil je weer stemmen in je land van herkomst? Neem dan contact met ons op om je verklaring in te trekken. Daarnaast moet je je melden bij de autoriteiten van het Europese land van herkomst.

Andere nationaliteit en stemmen in jouw Europese land van herkomst?

Meld je op tijd bij de autoriteiten van jouw Europese land van herkomst. Daar geef je aan dat je graag wilt stemmen.

Britse nationaliteit

De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie wordt uitgesteld tot in elk geval 12 april 2019. Dit betekent dat het Verenigd Koninkrijk op de dag van de kandidaatstelling voor de Europees Parlementsverkiezing in Nederland nog lid zal zijn van de EU.

Heb je de Britse nationaliteit en heb je je laten registreren als kiezer in Nederland, dan ontvang je dus een stempas voor deze verkiezing.

Vertrekt het Verenigd Koninkrijk toch in de periode tussen 9 april en de verkiezingsdatum op 23 mei uit de E.U en je hebt je geregistreerd als kiezer in Nederland? Dan mag je als Brits burger stemmen op 23 mei.

Ik heb geen (geldig) identiteitsbewijs, hoe kan ik stemmen?

Op de verkiezingsdag mag je ook een identiteitsbewijs gebruiken dat op de dag van de verkiezingen maximaal vijf jaar verlopen is. In het geval van de Europese verkiezingen op 23 mei betekent dit dat je identiteitsbewijs geldig moet zijn tot 22 mei 2014 of een latere datum.

Stem je voor iemand anders met een onderhandse volmacht? Neem een geldig identiteitsbewijs mee van diegene voor wie je een stem uitbrengt. Een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs mag ook. Zonder een identiteitsbewijs of een kopie daarvan, mag je de stem onder volmacht niet uitbrengen.

Wanneer ik ontvang ik mijn stempas en de kandidatenlijst?

Sandd bezorgt de stempassen op vrijdag 26 april.

De kandidatenlijsten worden huis-aan-huis bezorgd rond 14 mei. Op dit biljet staat ook het overzicht van de deelnemende partijen en kandidaten.

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Wil je in een andere gemeente stemmen? Dan heb je een kiezerspas nodig.

Wil je je kiezerspas persoonlijk aanvragen? Ga met je stempas en je identiteitsbewijs naar het gemeentehuis. De stempas nemen wij in en je ontvangt een kiezerspas. Je kunt tot uiterlijk woensdag 22 mei 2019 - 12.00 uur een kiezerspas aanvragen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de verkiezingen loop gerust binnen in het gemeentehuis in Wolvega. Wil je liever bellen? Dat kan via telefoonnummer 140561 (geen kengetal nodig).

Algemene informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Kiesraad.