HOME  |  Organisatie  |  Externe subsidieregelingen

Externe subsidieregelingen

Om als burger of ondernemer niet te verdwalen in het oerwoud van subsidies hebben wij een aantal belangrijke organisaties met kennis van subsidiemogelijkheden voor u op een rij gezet.

www.rijksoverheid.nl 
Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie geeft onder andere informatie over subsidies, internationaal ondernemen en aanbestedingen.

www.antwoordvoorbedrijven.nl
Voor zoeken in landelijk informatiepunt over subsidies voor ondernemers

www.agentschapnl.nl
Agentschap.nl is ontstaan uit een bundeling van EVD, Octrooicentrum Nederland en Senter Novem. De website
biedt u informatie over de programma's en regelingen die SenterNovem voor haar opdrachtgevers uitvoert.

www.nom.nl 
De Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) adviseert ondernemers onder andere op het gebied van subsidieregelingen.

www.nvas.nl 
Nederlandse Vereniging van Adviseurs inzake subsidies en andere overheidsstimuleringsregelingen.

www.snn.eu 
Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) biedt subsidiemogelijkheden ter versterking van de economie van het noorden.

www.syntens.nl 
Syntens is een intermediaire organisatie als partner voor het oplossen van innovatieve vraagstukken

www.fryslan.nl
De provincie Fryslân biedt u diverse subsidiemogelijkheden. Per subsidieregeling treft u een productbeschrijving aan. Deze beschrijving is soort handige samenvatting van de onderliggende regelgeving. Daarnaast vindt u daar een overzicht van alle belangrijke documenten.

www.fsfe.info
Het FSFE is een investeringsfonds voor duurzame projecten in Fryslân. Het FSFE heeft als doel Friese duurzaamheidsprojecten op gang te helpen door te investeren, te financieren en te adviseren. Het gaat hierbij om zakelijke projecten die aantoonbaar tot reductie van uitstoot van broeikasgassen leiden en een toegevoegde waarde hebben voor de werkgelegenheid in Fryslân.