HOME  |  Organisatie  |  Fractie van de VVD (5 zetels)

Fractie van de VVD (5 zetels)

R. Bos (Richard)

R. Bos (Richard) (fractievoorzitter)

tel: (06) - 51926072
e-mail: richardbos@hotmail.com

nevenfuncties: Senior lobbyist bij Aedes (bezoldigd) 

A. Kroondijk (Aukje)

A. Kroondijk (Aukje)
Hoofdweg 127
8474 CC Oldeholtpade
Tel: (0561)-688223/ 06-22452718
E-mail: kroondijk@omnydevries.nl

Nevenfuncties: Advocaat/ondernemer bij Omny de Vries Advocaten (bezoldigd), Algemeen bestuurslid KNHS (onbezoldigd), Lid Tuchtcollege en arbitrage KWPN (onbezoldigd), Jurylid KNHS (onbezoldigd), lid van de Raad van AppĂ©l van het Koninklijk Fries Paarden Stamboek (onbezoldigd).

E.Bathoorn (Edwin)

E.Bathoorn (Edwin)

Tel: (0561)-613537 / 06 - 37146554
E-mail: ebathoorn75@outlook.com

Nevenfuncties: MR lid - CBS De Adelaar (onbezoldigd), Zelfstandige - EB HR Advies & Interim Management (bezoldigd)

E. de Vries (Ed)

E. de Vries (Ed)

tel: (0561) - 689026
e-mail: eddevries.vvdweststellingwerf@ziggo.nl

nevenfuncties: Businessmanager Achmea Bank (bezoldigd).

J.Kraakman (Jesper)

J.Kraakman (Jesper)
Oostvierdeparten 56
8392 XT Boijl

e-mail: jesperkraakman@live.nl

nevenfuncties: Sales agent Fonky sales (bezoldigd), afstudeerstage bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (bezoldigd)

S.Heida (Sylvia)

Duo-commissielid

S.Heida (Sylvia)

e-mail: s_heida@Hotmail.com

Nevenfuncties: Stafadviseur/directiesecretaris Ministerie van Veiligheid en Justitie, IND (bezoldigd), ledenraadslid Rabobank Heerenveen (bezoldigd)