HOME  |  Organisatie  |  Fractie van het CDA (4 zetels)

Fractie van het CDA (4 zetels)

Visser, J. (Hans)

J. Visser (Hans) (fractievoorzitter)
Westerhofstraat 18
8474 BE Oldeholtpade
Tel: 06-15822555
E-mail: H.visser@weststellingwerf.cda.nl

Nevenfuncties: Relatiemanager Informatievoorziening Nationale Politie (bezoldigd).

L. van der Hoef (Lukas)

L. van der Hoef (Lukas)
Merelstraat 1f
8471 DB Wolvega
tel: 06 - 40163434
e-mail: L.Hoef@hotmail.com

nevenfuncties: Belastingadviseur - MTH (bezoldigd), Bestuurslid ttv de Watermannen (onbezoldigd), Sponsorcommissie VWC (onbezoldigd)

Duo-commissielid

S. Baas (Stoffel)
Kooiweg 29
8488AP Nijeholtwolde
tel: 0513-633102/06-23102777
e-mail: stoffelbaas@gmail.com

Nevenfuncties: Voorzitter Wijkkerkenraad PKN Heerenveen (onbezoldigd), bestuurslid Landelijke Kooikersvereniging (onbezoldigd), beheer Eendenkooi (onbezoldigd)

A. Kester (Afke)

A. Kester (Afke)
Westvierdeparten 2A
8391 XS Noordwolde
tel: (0561) - 433 252
e-mail: a.kester2@kpnplanet.nl

nevenfuncties: Melkveehoudster (bezoldigd), Regio-ambassadeur Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 (onbezoldigd), Bestuurslid Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (bezoldigd), Lid Algemeen Bestuur ELAN, Agrarische natuurverenigingen Zuidoost Friesland (onbezoldigd).

J. Clevering (Jan)

V.W.M. van der Zee (Vera)
De Takomst 9
8471 JX Wolvega
Tel: 06-11151397
E-mail: vera_zee@hotmail.com

NevenfunctiesDocent Integrale Veiligheid  (bezoldigd).