HOME  |  Organisatie  |  Fractie van het CDA (4 zetels)

Fractie van het CDA (4 zetels)

Visser, J. (Hans)

J. Visser (Hans) (fractievoorzitter)

Tel: 06-15822555
E-mail: H.visser@weststellingwerf.cda.nl

Nevenfuncties: Relatiemanager Informatievoorziening Nationale Politie (bezoldigd).

L. van der Hoef (Lukas)

L. van der Hoef (Lukas)
Merelstraat 1f
8471 DB Wolvega
tel: 06 - 40163434
e-mail: L.Hoef@hotmail.com

nevenfuncties: Belastingadviseur - MTH (bezoldigd), Bestuurslid ttv de Watermannen (onbezoldigd), Sponsorcommissie VWC (onbezoldigd)

S. Baas (Stoffel)

Duo-commissielid

S. Baas (Stoffel)
Kooiweg 29
8488AP Nijeholtwolde
tel: 0513-633102/06-23102777
e-mail: stoffelbaas@gmail.com

Nevenfuncties: Voorzitter Wijkkerkenraad PKN Heerenveen (onbezoldigd), bestuurslid Landelijke Kooikersvereniging (onbezoldigd), beheer Eendenkooi (onbezoldigd)

A. Kester (Afke)

A. Kester (Afke)
Westvierdeparten 2A
8391 XS Noordwolde
tel: (0561) - 433 252
e-mail: a.kester2@kpnplanet.nl

nevenfuncties: Melkveehoudster (bezoldigd), Regio-ambassadeur Culturele Hoofdstad Leeuwarden Fryslân 2018 (onbezoldigd), Bestuurslid Agrarisch Natuurbeheer Weststellingwerf (bezoldigd), Lid Algemeen Bestuur ELAN, Agrarische natuurverenigingen Zuidoost Friesland (onbezoldigd).

J. Clevering (Jan)

V.W.M. van der Zee (Vera)

Tel: 06-11151397
E-mail: vera_zee@hotmail.com

NevenfunctiesDocent Integrale Veiligheid  (bezoldigd).