HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad

Gemeenteblad

De gemeenteraad stelt verordeningen vast. Tot 28 november 2019 werden deze bekendgemaakt op deze pagina. Vanaf 28 november 2019 worden de door de raad vastgestelde verordeningen bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl. De reden hiervoor is dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.