HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 1, 05-02-2014: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan paardenhotel Noordwolde Zuid

Gemeenteblad 2014 nr. 1, 05-02-2014: Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan paardenhotel Noordwolde Zuid

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 05-02-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan paardenhotel Noordwolde Zuid

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het bestemmingsplan paardenhotel wordt opgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een paardenhotel op de hoek Elsweg/Mauritsweg te Noordwolde (kadastraal bekend gemeente Noordwolde, sectie M, nrs.: 299, 965, 1114 en 1344). Het paardenhotel zal bestaan uit een gebouw voor verblijfsaccomodatie met maximaal tien recreatieappartementen (met mogelijkheid om twee van deze recreatieappartmenten om te zetten in een beheerappartement), een stallengebouw waarin ruimte is voor de stalling van dertig paarden, een rijbak en weiland en is bedoeld voor overnachtingen voor zowel mens als paard.

 Het voorontwerp bestemmingsplan ligt van donderdag 6 februari tot en met 19 maart 2014 ter inzage. Om het plan in te zien kunt u gedurende de openingstijden terecht bij de publieksbalie van de gemeente Weststellingwerf, bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR te Wolvega. Ook is het bestemmingsplan te raadplegen via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/.

Gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een standpunt over het bestemmingsplan kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor mondelinge reacties kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 140561 en dan vragen naar de heer O. Verbree.

Met inachtneming van de eventuele ingediende reacties, beoordeelt het college of het bestemmingsplan verder in procedure kan worden gebracht. Dit houdt in dat het al dan niet aangepaste bestemmingsplan als ontwerp ter visie wordt gelegd, met de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. Ten slotte neemt de raad een besluit omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan.