HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 13, 23-04-2014: Vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014

Gemeenteblad 2014 nr. 13, 23-04-2014: Vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-04-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vaststelling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2014

Vastgesteld: 03-03-2014. Kenmerk: 2014-000913/r. Inwerkingtredingtreding: 24-04-2014. Hiermee vervalt de kadernota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2007.