HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 17, 04-06-2014:Vaststelling Verordening op de commissie Sociaal Domein

Gemeenteblad 2014 nr. 17, 04-06-2014:Vaststelling Verordening op de commissie Sociaal Domein

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-06-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vaststelling Verordening op de commissie Sociaal Domein

Vastgesteld: 12 mei 2014. Inwerkingtreding: 5 juni 2014. Kenmerk: 2014-000929/r. De verordening is vastgesteld met het oog op de voorbereidingen op de transformaties op het terrein van de AWBZ, de Participatiewet en de Jeugdzorg.