HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 18, 04-06-2014: Vaststelling Verordening op de controlecommissie 2014

Gemeenteblad 2014 nr. 18, 04-06-2014: Vaststelling Verordening op de controlecommissie 2014

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 04-06-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

 Vaststelling Verordening op de controlecommissie 2014

Vastgesteld: 12 mei 2014. Inwerkingtreding: 5 juni 2014. Kenmerk: 2014-000928/r. De bestaande verordening is gewijzigd in die zin dat de samenstelling van de commissie wordt vergroot van 3 naar 7 leden (per fractie één lid).