HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 24, 25-06-2014: Vaststelling reglement van orde voor de raad 2014

Gemeenteblad 2014 nr. 24, 25-06-2014: Vaststelling reglement van orde voor de raad 2014

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 25-06-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vaststelling reglement van orde voor de raad 2014

Vastgesteld: 16 juni 2014. Inwerkingtreding: 17 juni 2014. Kenmerk: 2014-000941/r.
De voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het oude reglement hebben onder andere betrekking op de introductie van het gebruik van digitale communicatiemiddelen.