HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 26, 02-07-2014: Ontwerp bestemmingsplan Langelille – De Driesprong

Gemeenteblad 2014 nr. 26, 02-07-2014: Ontwerp bestemmingsplan Langelille – De Driesprong

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 02-07-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf maken bekend dat het ontwerp  bestemmingsplan Langelille – De Driesprong (recreatiecomplex De Driesprong) met ingang van donderdag 3 juli 2014 tot en met woensdag 13 augustus 2014, gedurende een termijn van zes weken, in het Publiekscentrum van het gemeentehuis Griffioenpark 1 te Wolvega, voor een ieder ter inzage ligt. Het ontwerp bestemmingsplan is ook te raadplegen via de websites www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplannen en http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0098.BPDe Driesprong-OW01.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 28 recreatiewoningen met een landschappelijke inpassing van het terrein mogelijk op het perceel aan de Langelilleweg te Langelille (kadastraal bekend gemeente Oudetrijne, sectie J, nummer 10).

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder (bij voorkeur) schriftelijk zijn zienswijze over het bestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 60, 8470 AB Wolvega. Ook kunt u tijdens deze termijn mondeling een zienswijze indienen. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer 140561 en dan vragen naar de heer O.Verbree.