HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 31, 23-07-2014:Kennisgeving Vastgesteld Beeldkwaliteitplan Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1, aanpassing woonsfeer 1e en erratum woonsfeer 2i

Gemeenteblad 2014 nr. 31, 23-07-2014:Kennisgeving Vastgesteld Beeldkwaliteitplan Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1, aanpassing woonsfeer 1e en erratum woonsfeer 2i

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-07-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Gemeenteblad 2014 nr. 31, 23-07-2014: Kennisgeving Vastgesteld Beeldkwaliteitplan Wolvega Lindewijk - Deelgebied 1, aanpassing woonsfeer 1e en erratum woonsfeer 2i

Aanpassing stedenbouwkundige opzet voor woningbouw in de centrale as van de Lindewijk te Wolvega (kadastraal bekend WVG M 904 (ged.), 1009 (ged.), 1242 (ged)) en foutherstel woningen Dagpauwoog te Wolvega. Ter inzage van 24-07-2014 t/m 03-09-2014 (geen beroep mogelijk).