HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 34, 29-10-2014: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen aanleg aardgastransportleiding

Gemeenteblad 2014 nr. 34, 29-10-2014: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen aanleg aardgastransportleiding

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 29-10-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Gemeenteblad 2014 nr. 34, 29-10-2014: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen aanleg aardgastransportleiding

Toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo. Traject: komende vanuit gemeente Westerveld ter hoogte van Westvierdeparten 4 Vinkega, langs de bovenzijde van de Westvierdeparten naar de bestaande gaswinlocatie “Vinkega”, Westvierdeparten 39 Vinkega. Zie de terinzage liggende stukken voor het exacte traject. Ter inzage 30-10-2014 t/m 10-12-2014 (zienswijzen mogelijk).