HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 38, 12-11-2014: Verordeningen, tarieventabellen en raadsbesluiten zijn vastgesteld op 3-11-2014 met het oog op de vaststelling van de tarieven voor het kalenderjaar 2015

Gemeenteblad 2014 nr. 38, 12-11-2014: Verordeningen, tarieventabellen en raadsbesluiten zijn vastgesteld op 3-11-2014 met het oog op de vaststelling van de tarieven voor het kalenderjaar 2015

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-11-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Onderstaande verordeningen, tarieventabellen en raadsbesluiten zijn vastgesteld in de raadsvergadering van 3 november 2014. Deze besluiten zijn genomen met het oog op de vaststelling van de tarieven voor het kalenderjaar 2015

 De inwerkingtreding is voor alle besluiten: 1 januari 2015

 1. Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2015; kenmerk 2014-000978/r/g.1;
 2. Tarieventabel 2015 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing 2015; kenmerk 2014-000978/r/a;
 3. Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015; kenmerk 2014-000978/r/b en g.2;
 4. Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2015; kenmerk 2014-000978/r/g.3
 5. Tarieventabel 2015 behorende bij de verordening op de heffing en invordering van de rioolheffing 2015; kenmerk 2014-000978/r/c
 6. Verordening op de heffing en invordering van leges 2015; kenmerk 2014-000978/r/g.4;
 7. Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting kabels en leidingen 2015; kenmerk 2014-000978/r/e en g.5;
 8. Tarieventabel zwembaden en sportaccommodaties 2015; kenmerk 2014-000978/r/d
 9. Tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en invordering van leges 2015; kenmerk 2014-000978/r/f
 10. Bijlage 1 bij tarieventabel kenmerk 2014-000978/r/f
 11. In te trekken de verordeningen Afvalstoffenheffing 2014, Rioolheffing 2014, lijkbezorgingsrechten 2014, markt en staangelden 2014, leges 2014 en precariobelasting 2014; allen met het kenmerk 2014-000978/r/h.