HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 48, 24-12-2014: Inwerkingtreding Verordening individuele inkomenstoeslag Weststellingwerf 2015

Gemeenteblad 2014 nr. 48, 24-12-2014: Inwerkingtreding Verordening individuele inkomenstoeslag Weststellingwerf 2015

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 24-12-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 8 december 2014.

Inwerkingtreding: 1 januari 2015. Kenmerk: 2014-000977/r