HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2014 nr. 6, 12-03-2014: Kennisgeving verordening Winkeltijden 2014

Gemeenteblad 2014 nr. 6, 12-03-2014: Kennisgeving verordening Winkeltijden 2014

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-03-2014
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Kennisgeving verordening Winkeltijden 2014

Vastgesteld: 03-03-2014. Kenmerk: 2013-005265/c. Inwerkingtreding: 13-03-2014.

In deze nieuwe verordening is een algemene vrijstelling opgenomen voor winkels in de gemeente om op zondag geopend te kunnen zijn. Volledigheidshalve wordt hierbij opgemerkt dat het aan de individuele winkelier is om hier gebruik van te maken. Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking. Hiermee vervalt de verordening Winkeltijden 2010.