HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr. 100, 23-12-2015: Intrekking Verordening Tijdelijke Regels Aanscherping WWB 2012

Gemeenteblad 2015 nr. 100, 23-12-2015: Intrekking Verordening Tijdelijke Regels Aanscherping WWB 2012

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 7 december 2015.
Inwerkingtreding: op de achtste dag na bekendmaking. Kenmerk: 2015-001060/r
De verordening wordt met terugwerkende kracht per 1 juli 2015 ingetrokken.