HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr. 72, 15-07-2015: Besluit opheffing vaarverbod vaartuigen met explosiemotor westelijk vaargebied Lindewijk

Gemeenteblad 2015 nr. 72, 15-07-2015: Besluit opheffing vaarverbod vaartuigen met explosiemotor westelijk vaargebied Lindewijk

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 15-07-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 29 mei 2015.
Inwerkingtreding: 16 juli 2015.
Kenmerk: 2015-011410/in.

Burgemeester en wethouders hebben besloten met inachtneming van artikel 5:31a, lid 2 sub d. Algemene plaatselijke verordening 2013 (Apv), een deel van het vaargebied in de Lindewijk te Wolvega aan te wijzen als gebied waar het verbod om te varen met een vaartuig voorzien van een explosiemotor, niet geldt. Dit betreft het vaargebied ten westen van het fiets/wandelpad dat de waterstructuur in de Lindewijk doorkruist. Het gebied is aangeduid op een kaart welke is te vinden hieronder. Om de rust in het door It Fryske Gea beheerde natuur- en woongebied zo min mogelijk te verstoren, blijft ten oosten van dit fiets/wandelpad, het in de Apv opgenomen verbod op het varen met een vaartuig voorzien van een explosiemotor van kracht.