HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr. 73, 22-07-2015: Verleende omgevingsvergunning Hoofdweg 221 Oldeholtpade

Gemeenteblad 2015 nr. 73, 22-07-2015: Verleende omgevingsvergunning Hoofdweg 221 Oldeholtpade

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-07-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Ontwikkeling van kinderopvang ’t Hummelhûs, Hoofdweg 221 Oldeholtpade (toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo). Ter inzage 23-07-2015 t/m 02-09-2015 (beroep mogelijk).