HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr. 76, 12-08-2015: Mandaatbesluit afdeling Sociaal Domein

Gemeenteblad 2015 nr. 76, 12-08-2015: Mandaatbesluit afdeling Sociaal Domein

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-08-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Mandaat gemeente Weststellingwerf,
afdeling Sociaal Domein (aanvulling)

Vastgesteld: 30-07-2015
Kenmerk: 2015-011821/intern
Inwerkingtreding: 13-08-2015