HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr. 77, 19-08-2015: Ontwerp wijzigingsplan Renbaanschool Noordwolde

Gemeenteblad 2015 nr. 77, 19-08-2015: Ontwerp wijzigingsplan Renbaanschool Noordwolde

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Noordwolde
Publicatiedatum: 19-08-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Kennisgeving
 

Inloopavond woningbouwontwikkeling voormalige Renbaanschool te Noordwolde
 

Op donderdagavond 27 augustus aanstaande organiseert de gemeente Weststellingwerf in het Vlechtwerk in Noordwolde een inloopavond gericht op woningbouwontwikkeling ter plaatse van de voormalige Renbaanschool. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in de theaterzaal op de begane grond. De avond duurt tot 20.30 uur.

Om de woningbouw planologisch mogelijk te maken is een wijziging van de huidige maatschappelijke bestemming nodig. Het ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel  ter inzage tot 9 september 2015 op het gemeentehuis in Wolvega (Griffoenpark 1). Ook is het plan digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website (www.weststellingwerf.nl/bestemmingsplan) en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aan de hand van uw eigen vragen informeren wij u over het planologische proces, de beoogde woningbouw en de wijze van inrichting van het gebied. Kunt u niet naar de inloopavond komen en heeft u vragen, neem dan contact op met de heer R. Hekman van de gemeente Weststellingwerf, telefoonnummer 0561-691383.