HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2015 nr. 98, 23-12-2015: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Weststellingwerf 2015

Gemeenteblad 2015 nr. 98, 23-12-2015: Vaststelling Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Weststellingwerf 2015

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 23-12-2015
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 9 november 2015.
Inwerkingtreding: op de dag na bekendmaking. Kenmerk: 2015-001015/r
De verordening is vastgesteld in verband met wijzigingen van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden en komt in de plaats van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2014 die gelijktijdig wordt ingetrokken.