HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 1, 13-01-2016: Vaststelling Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Weststellingwerf

Gemeenteblad 2016 nr. 1, 13-01-2016: Vaststelling Beleidsregel ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet gemeente Weststellingwerf

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 13-01-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 4 januari 2016.
Inwerkingtreding: 14 januari 2016.
Kenmerk: 2015-006277/c