HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 10, 16-03-2016: Uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing 2016

Gemeenteblad 2016 nr. 10, 16-03-2016: Uitvoeringsbesluit afvalstoffenheffing 2016

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 16-03-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2016 van de gemeente Weststellingwerf vastgesteld. Dit besluit vervangt het besluit uit 2014. Actualisering was nodig als gevolg van het beëindigen van de overeenkomst met Recycling Wolvega en het actualiseren van de lijst van inzamelaars van oud papier en karton door scholen en verenigingen. In het besluit zijn omschrijvingen gegeven van de verschillende categorieën huishoudelijke afvalstromen. Hierbij moet gedacht worden aan definities wat bijvoorbeeld onder groente-, fruit- en tuinafval, textiel, oud papier, bouw- en sloopafval  wordt verstaan. Ook zijn regels opgesteld over de wijze en tijdstippen van aanbieden van de (gescheiden) afvalstoffen, gebruik van afvalcontainers e.d. De regels sluiten aan bij het huidige gebruik en werkwijze in de gemeente. Daarin is geen wijziging aangebracht.

Vastgesteld: 2-3-2016.
Kenmerk: 2016-012546/in.