HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 28, 22-06-2016: Ontwerp omgevingsvergunning trace mildam-garijp

Gemeenteblad 2016 nr. 28, 22-06-2016: Ontwerp omgevingsvergunning trace mildam-garijp

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 22-06-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen aanleg aardgastransportleiding Mildam – Garijp TC (deelgebied gemeente Weststellingwerf)

Tracé loopt vanaf de bestaande gasdrukinstallatie “Mildam-junction”  nabij de Ottersweg (perceel WVG k 795) over een afstand van 40 meter in noordoostelijke richting naar de gemeentegrens. Voor het exacte traject zie de terinzage liggende stukken (toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo). Ter inzage 23-6-2016 t/m 3-8-2016 (zienswijzen mogelijk).