HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 39, 05-10-2016: Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Vinkegavaartweg 12 De Hoeve

Gemeenteblad 2016 nr. 39, 05-10-2016: Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen Vinkegavaartweg 12 De Hoeve

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: De Hoeve
Publicatiedatum: 05-10-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Omgevingsvergunning en  verklaring van geen bedenkingen Vinkegavaartweg 12 De Hoeve

Uitbreiding agrarische bedrijfsbebouwing (toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo).

Ter inzage 06-10-2016 t/m 16-11-2016 (beroep mogelijk).