HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 41, 12-10-2016: Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Weststellingwerf

Gemeenteblad 2016 nr. 41, 12-10-2016: Wijziging arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Weststellingwerf

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 12-10-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Burgemeester en wethouders en de werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Weststellingwerf  maken hierbij bekend dat met terugwerkende kracht per 1 januari  2016 en per 1 april 2016 de arbeidsvoorwaardenregeling van de gemeente Weststellingwerf wordt gewijzigd.  De wijzigingen zijn conform de LOGA-circulaire (U201600848) en hebben betrekking op de artikelsgewijze toelichtingen behorende bij de arbeidsvoorwaardenregeling.

Kenmerk collegevoorstel: 2016-000227/cp

Datum besluit: 13-07-2016

Kenmerk advies werkgeverscommissie: 2016-013231/inp

Datum besluit: 03-10-2016