HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 42, 19-10-2016: Vaststelling Verordening op het reglement van orde voor de raad en de raadscommissies 2016

Gemeenteblad 2016 nr. 42, 19-10-2016: Vaststelling Verordening op het reglement van orde voor de raad en de raadscommissies 2016

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 19-10-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Vastgesteld: 10 oktober 2016.

Inwerkingtreding: 20 oktober 2016.

Kenmerk: 2016-001132/r/a

De verordening is vastgesteld naar aanleiding van de gewijzigde vergaderstructuur van de raad en komt in de plaats van het Reglement van orde voor de raad 2014, vastgesteld op 16 juni 2014, alsmede een viertal Verordeningen op raadscommissies. Bovengenoemd reglement van orde voor de raad 2014 en de genoemde vier verordeningen op de commissies worden gelijktijdig ingetrokken.