HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 45, 7-12-2016: Verdeelregels subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf

Gemeenteblad 2016 nr. 45, 7-12-2016: Verdeelregels subsidie gemeentelijke monumenten gemeente Weststellingwerf

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 07-12-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Datum vaststelling: 1 december 2016

Inwerkingtreding: 1 januari 2017

Het besluit Verdeelregels Monumentensubsidie 2016 wordt per 1 januari 2017 ingetrokken.