HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 57, 21-12-2016: Inwerkingtreding Regeling Werkvoucher Weststellingwerf 2016-2018

Gemeenteblad 2016 nr. 57, 21-12-2016: Inwerkingtreding Regeling Werkvoucher Weststellingwerf 2016-2018

Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 21-12-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Datum inwerkingtreding: 1 december 2016
Vastgesteld: 1 december 2016

In de periode 1 december 2016 tot 1 december 2018 kunnen werkgevers een werkvoucher ontvangen van € 3.000,- als zij met personen, die tot de doelgroep behoren, een arbeidscontract aangaan van ten minste zes maanden. Onder de doelgroep vallen onder andere personen die ten minste een half jaar een uitkering op grond van de Participatiewet ontvangen en een arbeidscontract krijgen met een zodanige omvang in uren en salaris dat de deelnemer geen uitkering meer nodig heeft.