HOME  |  Organisatie  |  Gemeenteblad  |  Gemeenteblad 2016 nr. 7, 10-02-2016: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen Pepergaweg 29 te Peperga

Gemeenteblad 2016 nr. 7, 10-02-2016: Ontwerp omgevingsvergunning en voorlopige verklaring van geen bedenkingen Pepergaweg 29 te Peperga

Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Peperga
Publicatiedatum: 10-02-2016
Soort bekendmaking: Gemeenteblad

Uitbreiding agrarische bedrijfsbebouwing (toepassing artikel 2.12 lid 1a onder 3 Wabo).
Ter inzage 11-02-2016 t/m 23-03-2016 (zienswijzen mogelijk).